Maak plaats mevrouw

Het stuk speelt zich af in het appartement van Jo en Philip boven de uitgeverij van Philip (uitgever van kinderboekjes).Er loopt al een paar maanden een “woningdesigner” rond in het appartement die een geheime relatie heeft met de huishoudster van Jo en Philip. Maar Philip denkt dat deze een relatie heeft met zijn vrouw Jo.Philips vennoot Rik denkt dan weer dat de woningdesigner een homo is.

Rik en zijn vrouw Linda willen beiden een scheve schaats rijden in het appartement van Jo en Philip terwijl deze naar een uitgeversdinner zijn.

Maar de verkeerde mensen belanden met mekaar in het bed door een hele reeks van misverstanden.

Speeldata en prijzen

Zaterdag 9 maart 2024 om 20u: €12
Zondag 10 maart 2024 om 14u30u (nadien vidée met brood): €19
Vrijdag 15 maart 2024 om 20u: €12
Zaterdag 16 maart 2024 om 20u: €12
Vrijdag 22 maart 2024 om 20u: €12
Zaterdag 23 maart 2024 om 20u: €12

Onze spelers

Jan Bal,  Annelies Beullens,  Staf Vanlommel,  Heidi Van Vlierden,  Ingrid Van den Broeck,
Laura Gil Mourino,  Pegie Pauwels,  Bruno Van Dessel en Jan Van Mol.